【Danh sách biệt thự liền kề Thanh Hà】Cập nhật tháng 6-2020

admin 13 Tháng Mười Một, 2023

Bảng giá biệt thự liền kề Thanh Hà Cập nhật mới nhất

Điều chỉnh quy hoạch mới khu đô thị Thanh Hà 2020

dieu-chinh-quy-hoach-thanh-ha

 

B2.1 lk1 ô 62: 85,6m  giá gốc: 19tr+ chênh 1.650tr

B2.1 LK2 ô 28: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1,650tr

B2.1 lk3 ô 59: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1.690tr

B2.1 LK4 ô 26: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1.650tr

B1.1 lk5 ô 4: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 37,5tr

B1.2 lk2 ô 4: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 37tr

B1.3 lk11 ô 8: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 41,5tr

B1.3 lk12 ô 20: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 41,5tr

B1.4 LK7 ô 5: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 40,5tr

B1.4 lk5 ô 4: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 41tr

B1.4 lk16 ô 8: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 38tr

B1.4 lk13 ô 11: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 42tr

B1.4 lk32 ô 1: 137m ô góc, giá bán 40tr

B1.4 lk19 ô 10: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 30tr

B1.4 lk19 ô 7: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 30,5tr

B1.4 lk10 ô 8: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 46tr

B1.4 LK11 ô 5: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 46tr

B1.2 LK3 Ô 23: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 54tr

B2.3 lk6 ô 14 : 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 32tr

B1.4 lk24 ô 6: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 31tr

B1.4 lk32 ô 6: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 32tr

B1.4 lk39 ô 18: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 34tr

B2.2 BT4 ô 5: 200m, giá gốc: 13tr, giá bán 31tr

B2.2 BT4 ô 9: 202,5m, giá gốc 15tr, giá bán 35tr

B2.2 bt5 ô 23,24: 200m, gía gốc: 15tr, giá bán 27,5tr

B2.2 BT10 ô 9: 200m, giá gốc: 16tr, giá bán 26,5tr

B2.2 BT5 ô 8: 200m, giá gốc: 15tr, giá bán 28tr

B2.4 BT3 Ô 23,24: 200m, giá gốc: 15tr, giá bán 25,5tr

B2.4 BT3 ô 6,7: 200m, giá gốc: 13tr, giá bán 30,5tr

Liên tục cập nhật những căn biệt thự liền kề Thanh Hà  Hà Đông. Những lô đất nên giá tốt và có vị trí đẹp có khả năng thanh khoản cao, sinh lời cao nhất.